Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Meritum Bank - Lokata Extra


Meritum Bank

Meritum Bank
Lokata ExtraKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata Extra jest lokatą na przeznaczoną na nowe środki. Lokatę założysz na okres 4 lub 7 miesięcy przy minimalnej wpłacie 1.000 zł. Do otwarcia lokaty nie jest wymagany rachunek osobisty w banku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 100.000 zł. 100 000  PLN
Okres minimalny Lokata zakładana na okres 4 miesiące. 4  Miesiące
Okres maksymalny Lokata zakładana na okres 7 miesięcy. 7  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty nie jest konieczne posiadanie rachunku osobistego w Meritum Banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Otwierając lokatę masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po upływie obowiązującego okresu, lokata odnawiana jest automatycznie na warunkach lokaty Meritum Zysku w Internecie obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego zgodnie z aktualnymi stawkami oprocentowania.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek do którego została utworzona lokata i odnowić lokatę o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek Odsetki są kapitalizowane na lokacie, brak możliwość przelania na rachunek bankowy.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku bez doliczenia wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem terminu umownego, tracisz wypracowane odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: