Citi Handlowy - Lokata internetowa


Citi Handlowy

Citi Handlowy
Lokata internetowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 004,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,20  %

Zwróć uwagę

Lokata internetowa przeznaczona jest dla osób które chcą mieć swobodny dostęp do swoich oszczędności w dowolnym miejscu i czasie. Do jej założenia bank wymaga posiadanie rachunku z dostępem do internetu. Okres lokowania środków na lokacie internetowej wynosi od 7 dni, lub 1, 3, 6, 12 i 24 miesiące.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 5,00 PLN
Podatek - 1,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 4,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,20%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,16%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty internetowej wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty internetowej wynosi 7 dni. 7  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty internetowej wynosi 2 lata. 2  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku CitiKonta, Citi Priority, Citigold lub Citigold Select.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Istnieje możliwość automatycznego odnawiania lokaty. Dyspozycje do prowadzenia lokaty przez następne okresy umowne zawierasz w momencie podpisywania umowy o zawarcie lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek, z którym została powiązana lokata i odnowić ją o pierwotnym stanie kapitału lub z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku bez doliczenia wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu tracisz 80% odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Posiadając rachunek CitiGold i minimum 100.000 zł oszczędności masz możliwość negocjowania oprocentowania lokowanych środków. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo udzielane jest dla posiadacza konta osobistego, który takie pełnomocnictwo ustanowił. Osoba uzyskuje prawo dysponowania rachunkiem oraz zarządzania jego środkami. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Bank umożliwia zadysponować środki lokaty na wypadek śmierci tylko wtedy, gdy dyspozycja na wypadek śmierci jest złożona do posiadanego rachunku w CitiBanku Handlowym, z którym lokata jest powiązana. -
Współwłasność Ustanowić współwłaściciela lokaty może jedynie posiadacz konta osobistego wspólnego w CitiBanku Handlowym. Współwłaściciel Twojego rachunku wspólnego ma dostęp do środków zgromadzonych na lokacie. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online CitiBanku Handlowego

Wniosek online CitiBanku Handlowego

  • Do założenia lokaty przez internet konieczne jest posiadanie rachunku w CitiBanku Handlowym z aktywnym kanałem bankowości elektronicznej.
  • Zaloguj się do serwisu internetowego i złóż polecenie otwarcia nowej lokaty.
  • Na rachunku musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
  • Wypełniasz niezbędne pola wniosku o założenie lokaty i zatwierdzasz złożenie dyspozycji.
  • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.