mBank - Kredyt Hipoteczny


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 240,23 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
USD
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
7,27  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
4,00  %

Zwróć uwagę

Maksymalna kwota kredytu refinansowego, przeznaczonego na spłatę posiadanego kredytu mieszkaniowego wynosi 95% wartości nieruchomości. W ramach tej umowy możesz spłacić posiadane zobowiązania detaliczne. Jednak wówczas kwota kredytu nie może przekroczyć 75% wartości nieruchomości, z czego przynajmniej połowa musi być przeznaczona na refinansowanie. Dodatkowo, na dowolny cel możesz przeznaczyć 30% kwoty udzielonego kredytu, ale nie więcej niż 50.000 zł.

Informacje o aktualnej promocji

Stawki marży ujęte w porównaniu zostały wprowadzone zgodnie z trwającą promocją „Mieszkaj na swoim”.
Dane Opis dodatkowy Stawka
Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie - 150 000,00 PLN
Kwota kredytów hipotecznych - 100 000,00 PLN
Kwota pożyczki hipotecznej - 0,00 PLN
Dodatkowa kwota kredytu - 0,00 PLN
Kwota kredytu całość - 100 000,00 PLN
     
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 2,92%
Prowizja - 4,00%
     
Oprocentowanie dla kredytu mieszkaniowego - 7,27%
w tym marża banku - 7,00%
Oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej 10,40%
w tym marża banku - 10,13%
Twoje oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej LIBOR oraz stałej marży banku uzależnionej od kwoty oraz wysokości posiadanego wkładu własnego. W symulacji ujęte stawki promocyjne marż (stanowią one 50% wysokości standardowych stawek marż obowiązujących w mBanku). 7,27%
Rata miesięczna - 1 240,23 PLN
Oszczędność na racie - 259,77 PLN
Całkowita kwota do spłaty - 148 803,61 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 240,23  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1 punkt procentowy, co przekłada się na wzrost raty miesięcznej o wyliczoną wartość. 54,39 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości, którą można ubezpieczyć w oferowanym przez bank TU Generali SA. Opłata w wysokości 0,08% od sumy ubezpieczenia płatna jednorazowo na okres 12 miesięcy. W ofercie ubezpieczenia istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia posiadanych ruchomości. 0,00 PLN  PLN
Suma - 1 294,62 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Jeśli przystąpisz do promocji, a tym samym zdecydujesz się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia od trwałej niezdolności do pracy nie zapłacisz prowizji za udzielenie kredytu, w przeciwnym razie prowizja wynosi 4% kwoty kredytu. 4 247,18 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Stawka naliczana od wartości brakującego wkładu własnego. Płatna z góry przed uruchomieniem kredytu za okres 3 lata. Jeżeli po upływie tego okresu wkład własny nie został wniesiony w wymaganej wysokości, następuje ponowne naliczenie składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ochrony. 119,45  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. W ofercie banku istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia, które obejmuje spłatę zadłużenia na wypadek Twojej śmierci oraz trwałej niezdolności do pracy. Składa ubezpieczenia w wysokości 0,0417 naliczana jest miesięcznie od wysokości salda zadłużenia. 0,00  PLN
Wycena nieruchomości Pierwsza wycena nieruchomości lokalowych realizowana jest bezpłatnie (wycena domu kosztuje 1.000 zł). Kolejna wiąże się z operacją sporządzenia aneksu do umowy, którego koszt wynosi od 100 zł do 500 zł. 0,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe W przypadku ubezpieczenia kredytu do momentu ustanowienia hipoteki na rzecz mBanku, dodatkowo pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 0,2% od kwoty kredytu. 212,36 PLN
Suma - 4 578,99 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Za wcześniejszą spłatę kredytu w okresie pierwszych 3 lat bank nalicza opłatę w wysokości 2% nadpłacanej kwoty. Od czwartego roku okresu kredytowania prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest naliczana. 2,00
Opłata za przewalutowanie na PLN - 1,00%
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Stała stawka prowizji naliczana od kwoty podwyższenia. Może zostać obniżona do 0 zł jeśli zdecydujesz się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od trwałej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia od utraty pracy. 4,00 PLN
Wakacje kredytowe Możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego na okres maksymalnie 6 miesięcy. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Mieszkaj na swoim Promocja skierowana zarówno dla nowych jak i stałych klientów mBanku. Warunkiem skorzystania z promocji jest wykupienie oraz posiadanie Pakietu Bezpieczna Spłata w mBanku przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania umowy kredytowej.
Ubezpieczenie Spłat Kredytu Ubezpieczenie Spłat Kredytu jest dostępne w ofercie banku w trzech wariantach: Standard, Optimum oraz Komfort. Opłaty naliczana za poszczególne pakiety wynoszą: w wariancie Standard 1,40% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,00% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty; w wariancie Optimum 1,60% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,15% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty; w wariancie Optimum 2,00% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,35% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z właściwymi załącznikami.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dowód osobisty.

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Aby otrzymać kredyt dodatkowo konieczne jest założenie rachunku eKonto w mBanku.


Doradca mBanku

Doradca mBanku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Wniosek online mBank

Wniosek online mBank

 • Wypełnij i prześlij online wniosek kredytowy.
 • Pracownik banku skontaktuje się z Tobą i umówi na spotkanie.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Mobilny agent mBanku, który dojeżdża do Klienta

Mobilny agent mBanku, który dojeżdża do Klienta

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.