Euro Bank - Hipoteczny kredyt konsolidacyjny

Euro Bank

Euro Bank
Hipoteczny kredyt konsolidacyjny


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 115,57 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
6,22  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
1,50  %

Zwróć uwagę

W ofercie maksymalna kwota zaciąganego kredytu nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości. Jednak opłaty okołokredytowe, takie jak prowizja czy ubezpieczenie, mogą zostać skredytowane w kwocie przekraczającej granice 90%. Musisz jednak pamiętać o tym, iż kwota powyżej 70% potraktowana będzie jako brakujący wkład własny.
Dane Opis dodatkowy Stawka
Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie - 150 000,00 PLN
Kwota kredytów hipotecznych - 100 000,00 PLN
Kwota pożyczki hipotecznej - 0,00 PLN
Dodatkowa kwota kredytu - 0,00 PLN
Kwota kredytu całość - 100 000,00 PLN
     
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00%
Prowizja - 1,50%
     
Oprocentowanie dla kredytu mieszkaniowego - 6,22%
w tym marża banku - 4,49%
Oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej 6,72%
w tym marża banku - 4,99%
Twoje oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży zarobku banku. Marża ustalana jest indywidualnie w zależności od cech Twojego profilu kredytowego oraz parametrów kredytu. W przypadku spłaty kredytu zaciągniętego w innym banku oraz jeśli spełnisz warunki promocji (założysz konto Online lub Prestige, na które będziesz przelewał wynagrodzenie oraz wykupisz ubezpieczenie na życie) bank obniży marżę kredytu nawet do wartości 1,29%. 6,22%
Rata miesięczna - 1 115,57 PLN
Oszczędność na racie - 384,43 PLN
Całkowita kwota do spłaty - 133 867,99 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 115,57  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Ubezpieczenie spłaty kredytu wymagane jest do czasu wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W tym okresie marża kredytu zostanie podwyższona o 0,85 punktu procentowego. 42,38 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego W ofercie maksymalna kwota zaciąganego kredytu nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości. Jednak opłaty okołokredytowe, takie jak prowizja czy ubezpieczenie, mogą zostać skredytowane w kwocie przekraczającej granice 70%. Kwota powyżej 70% potraktowana będzie jako brakujący wkład własny i musi zostać ubezpieczona, gdzie marża kredytu podwyższana jest o 0,6 punktu procentowego co przekłada się na wzrost raty kredytu o powyższą wartość. 0,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Bank wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej na życie. W swej ofercie proponuje podstawowe ubezpieczenie na życie oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy na okres 1 roku, za które pobiera składkę w wysokości 0,8% kwoty kredytu. 0,80 PLN
Suma - 1 158,75 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowa stawka prowizji 1,5% naliczana zostaje indywidualnie od kwoty udzielonego kredytu. Płatna w dniu uruchomienia kredytu. 1 500,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Wymagane ubezpieczenie w ujęciu miesięcznym naliczane od wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. 50,00  PLN
Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości wykonywana przez pracowników banku. Jej jednorazowy koszt jest niezależny od kwoty kredytu. Bank honoruje również własny operat szacunkowy. 490,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 2 040,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Prowizja za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę kredytu naliczana tylko w przypadku kredytów, których umowa kredytowa trwa mniej niż 3 lata od momentu podpisania. 3,00
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu odbywa się na podstawie sporządzonego do zawartej już umowy kredytowej aneksu. Koszt sporządzenia aneksu wynosi 150 zł. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 5.000 zł. 150,00 PLN
Wakacje kredytowe Bank umożliwia raz w roku skorzystanie z wakacji kredytowych po okresie minimum 12 miesięcy regularnej spłaty rat. 0,00%
Odroczenie spłaty Brak. -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Zaświadczenie o zarobkach W przypadku osób, które osiągają dochody w Wielkiej Brytanii lub Francji wystawione zaświadczenie o dochodach w języku angielskim lub francuskim nie musi być tłumaczone na język polski.
Gotówka na dowolny cel Bank umożliwia uzyskanie dodatkowej kwoty, którą przeznaczysz na dowolny cel. Jednak jej wysokość uzależnia od kwoty konsolidowanych zobowiązań (ich wartość nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości) oraz Twojej zdolności kredytowej.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty, paszport lub paszport zagraniczny.

 • Drugi dokument tożsamości (książeczka wojskowa, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, legitymacja rencisty, karta pobytu).

 • Kopia umowy rozdzielności majątkowej/kopia wyroku orzekającego separację/sentencja wyroku rozwodowego.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Suma wieku Wnioskodawcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 75 lat.


Doradca Euro Banku

Doradca Euro Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • Na spotkaniu w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu, doradca pomoże Ci wybrać najlepszą opcję kredytu, następnie sprawdzi Twoją zdolność kredytową - potrwa to nie dłużej niż 48 godzin.
 • Doradca przygotuje dla Ciebie wstępną ofertę kredytową, dostaniesz również pełną listę dokumentów, które będą niezbędne do otrzymania kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów, skontaktuj się z doradcą - przyjedzie odebrać je w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
 • Analityk finansowy, na podstawie dostarczonych dokumentów podejmie decyzję o przyznaniu Ci kredytu.
 • Po pomyślnej decyzji kredytowej doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia czasu i miejsca podpisania umowy, poinformuje Cię również, czy i jakie dokumenty będą potrzebne do uruchomienia środków.
 • Po zamknięciu wszystkich formalności, kredyt będzie wypłacony w całości lub w transzach - w zależności od warunków umowy.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.