MR Bank - Kredyt gotówkowy


MR Bank

MR Bank
Kredyt gotówkowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
804,49 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
7,90
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,50 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

Oferta kusi niskim oprocentowaniem kredytu oraz prowizją naliczaną za jego przyznanie. Pożyczka udzielana jest na okres od 3 miesięcy do maksymalnie 7 lat; kwota o jaką się ubiegasz nie może być wyższa niż 255.550 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Oprocentowanie pożyczki uzależnione jest od okresu na jaki zaciągany jest kredyt. Dla posiadaczy Unikonta w MR Banku od co najmniej 3 miesięcy (z regularnymi wpływami) oprocentowanie obniżane jest o 1 punkt procentowy. -
Prowizja - 3,50 %
Całkowita kwota do spłaty - 28 961,65 PLN
Rata miesięczna - 804,49 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt wynosi 0,1% wnioskowanej kwoty, minimum 25 zł. Opłata zastaje zaliczona na poczet prowizji. 0,10
Kwota prowizji Prowizja naliczana od kwoty udzielnego kredytu. Dla osób posiadających rachunek osobisty w MR Banku od co najmniej 3 miesięcy (z regularnymi wpływami) prowizja obniżana jest o 0,2 punktu procentowego (dla pożyczki z okresem spłaty do 1 roku), o 0,5 punktu procentowego (powyżej 1 roku do 3 lat) lub o 0,6 punktu.procentowego (dla okresu spłaty powyżej 3 lat). 875,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Składka ubezpieczeniowa płatna w wysokości 0,6% kwoty pożyczki, w tym: z tytułu ryzyka zgonu (bez względu na przyczynę) - 0,596%; z tytułu ryzyka zgonu w wyniku NW - 0,004%. Wykupienie ubezpieczenie automatycznie obniża oprocentowanie kredytu o 0,2 punktu procentowego. 5 400,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Brak opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki. 0,00
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego 0,00
Opłata za przewalutowanie Kredyt gotówkowy dostępny tylko w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Opcja niedostępna. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 11,92 %
Całkowita kwota kredytu - 20 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 6 133,02 PLN
w tym:
odsetki - 5 533,02 PLN
prowizja - 600,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 60,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 26 133,02 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel W przypadku gdy kwota pożyczki przekracza 3.000 zł, a pożyczkobiorca w ocenie banku zapewni spłatę kredytu, bank może odstąpić od wymogu zabezpieczenie kredytu w postaci poręczyciela. -
Zgoda współmałżonka Kredyt może być udzielony bez zgody współmałżonka w przypadku gdy kwota przyznanego kredytu nie przekracza jednokrotności miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy. W sytuacji gdy kredytobiorca posiada funkcjonujący prawidłowo rachunek ROR lub rolniczy, bieżący w MR Banku, zgoda współmałżonka nie jest wymagana do kwoty trzykrotności miesięcznego dochodu brutto. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty kredytu Brak. -

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Oddział MR Banku

Oddział MR Banku

 • Udaj się do najbliższego oddziału MR Banku.
 • Doradca przygotuje ofertę kredytu oraz przedstawi Tobie listę niezbędnych dokumentów. Wypełnisz wniosek kredytowy i wręczysz doradcy potrzebne dokumenty.
 • Bank rozpatruje wniosek kredytowy w terminie do 3 dni roboczych.
 • W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Po pozytywnym zatwierdzenie Twojego wniosku przez bank sporządzana zostaje umowa o której podpisanie poprosi Cię pracownik; w rezultacie środki mogą zostać już przelane na dowolne, wskazane przez Ciebie konto lub wypłacone gotówką.