Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank BPH - Sezam Max


Bank BPH

Bank BPH
Sezam MaxMiesięczny koszt prowadzenia konta:
13,99 PLN
Oprocentowanie konta:
1,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Posiadacz rachunku Sezam Max korzysta z karty płatniczej Maestro Sezam Max, która umożliwia bezpłatną wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz otrzymuje do dyspozycji indywidualnego doradcę programu Personal Banking. Możesz ponadto liczyć na preferencyjne warunki w ramach oferty produktów kredytowych oraz usług powierniczych.

Informacje o aktualnej promocji

Brak opłat za prowadzenie rachunku przez pierwsze 12 miesięcy oraz za przyznanie limitu kredytowego dla osób wykonujących wolny zawód. Warunkiem jest utrzymanie wpływów w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie lub salda depozytów min. 15.000 zł.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 13,99 zł. 13,99   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Brak wymogu zapewnienia regularnych wpływów na rachunku. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do systemu Sez@m jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do usług Bankowości Telefonicznej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do usługi WAP jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Kody sms wysyłane bezpłatnie stosujesz do autoryzacji realizowanych na rachunku operacji. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Za pojedynczy komunikat sms wysyłany przez bank pobierana jest opłata w wysokości 0,35 zł. 0,35 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 1%. 1,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet System Sez@m jest usługą umożliwiającą dysponowanie kontem za pośrednictwem internetu. Realizowane transakcje autoryzujesz przez podanie kodu sms. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny do rachunku zapewnia Bankowość Telefoniczna (konsultant lub automat). Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru użytkownika (Numer Klienta CIF) oraz hasłem dostępu. TAK
   oddział Dostęp do rachunku posiadasz w każdym oddziale Banku BPH. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis SMS. TAK
   WAP Usługa zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. WAP aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki WAP Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Maestro 3,00 PLN 29,99 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie na okres 2 lat karta płatnicza Maestro Sezam Max. Za użytkowanie karty rocznie naliczana jest opłata w wysokości 29,99 zł. Dodatkowo, w przypadku nie rozliczenia przez bank minimum 4 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym dokonanych przez Ciebie dowolną kartą Banku BPH (w tym kredytową), naliczana jest w trybie miesięcznym opłata w wysokości 3 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Wyciągi online generowane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Sporządzenie historii miesięcznych operacji w formie wysyłanego pocztą listu jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku kosztuje 5 zł. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za zwykły przelew walutowy wykonywany w oddziale banku naliczana jest opłata w wysokości 70 zł, za przelew pilny 110 zł, a za przelew w zrealizowany trybie ekspresowym 0,1% kwoty przelewu, minimum 150 zł. Jeśli zlecenie walutowe realizujesz w systemie elektronicznym opłata za przelew zwykły wynosi 65 zł, pilny 105 zł, w trybie ekspresowym 0,1% kwoty przelewu, minimum 140 zł, a za przelew europejski 5 zł. -
opłata min - 70,00 PLN
opłata max - 150,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelew wewnętrzny zwykły realizowany w oddziale bank pobiera opłatę w wysokości 6,99 zł. 6,99 PLN
telefon Za przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej bank pobiera opłatę w wysokości 1,99 zł. 1,99 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany przez system Sez@m jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem usługi SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem usługi WAP jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny zwykły realizowany w oddziale banku kosztuje 6,99 zł. 6,99 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej kosztuje 1,99 zł. 1,99 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem systemu Sez@m jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem usługi SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem usługi WAP jest bezpłatny. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany przez system Sez@m, usługę WAP lub SMS jest bezpłatny, w placówce kosztuje 6,99 zł, przez telefon 1,99 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany przez system Sez@m, usługę WAP lub SMS jest bezpłatny, w placówce kosztuje 6,99 zł, przez telefon 1,99 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Za odwołanie zlecenia w placówce banku naliczona opłata wynosi 10 zł, modyfikacja i realizacja jest bezpłatna. Modyfikacja oraz odwołanie zlecenia za pośrednictwem usług Bankowość Telefonicznej i system Sez@m jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie, realizację oraz deaktywację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów Banku BPH oraz sieci Euronet jest bezpłatna 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki za granicą jest usługą płatną w wysokości 2,5% od kwoty, minimum 12 zł. 2,50 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit w koncie przyznawany jest po 3 miesiącach regularnych wpływów na rachunek (bank wymaga zaświadczenia o dochodach) lub po 6 miesiącach wpływów (bank wymaga oświadczenia o dochodach). -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu może równać się 4-krotności Twoich wpływów na konto. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 99 999 999,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 24,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Posiadacz konta Sezam Max korzysta z programu Personal Banking, który zapewnia stałą opiekę osobistego doradcy. Doradca indywidualnie do Twoich potrzeb zarządza powierzonymi mu środkami z zachowaniem dyskrecji przeprowadzonych transakcji. 0,00 PLN
Doładowanie telefonu Telefon komórkowy doładować możesz bezpłatnie za pośrednictwem systemu Sez@m. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Opłata pobierana za przyznanie lub podwyższenie limitu wynosi 2% przyznanej kwoty, minimum 75 zł. Oprocentowanie limitu kredytowego uzależnione jest od Twojego indywidualnego profilu kredytowego. Jego wysokość zawarta jest w przedziale od wartości minimalnej 22,8% do maksymalnej 24%.
Ubezpieczenie do konta W ramach konta osobistego możesz zostać objęty ochroną ubezpieczeniową „Bezpieczne Rachunki” stanowiącą zabezpieczenie domowych wydatków związanych z utrzymaniem (jak na przykład rachunki za prąd czy gaz) w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: utrata pracy i stałego źródła dochodu, problemy zdrowotne, czasowa niezdolność do pracy, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia oferowana jest pomoc assistance, a w jej zakresie m.in. telefoniczne konsultacje dla osób, które utraciły pracę, zorganizowanie wizyty pielęgniarki, pomocy domowej, dostarczenie leków czy sprzętu medycznego, jak również dostęp do infolinii medycznej. Miesięczny koszt ubezpieczenia jest uzależniony od wariantu ochrony i wynosi od 13 zł do 38 zł, przy czym pierwszy miesiąc ochrony jest darmowy.
Warunki oferty promocyjnej oraz Program dla Profesjonalistów Oferta promocyjna skierowana jest do osób wykonujących jeden z wymienionych zawodów: lekarza, w tym lekarza stomatologa; prawnika i osób wykonujących zawód - sędziego, adwokata, notariusza, komornika, radcy prawnego; referendarza sądowego, prokuratora, kuratora sądowego, rzecznika patentowego, architekta, księgowego-doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, osób posiadających Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych; weterynarza. Warunkiem skorzystania z oferty jest przedstawienie w Banku BPH S.A. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania wolnego zawodu. Program dla Profesjonalistów skierowany został do wybranych grup zawodowych. Program obejmuje szeroką grupę osób wykonujących zawody: prawnika, lekarza, lekarza weterynarii, księgowego, architekta, farmaceuty, technika farmaceutycznego, komornika, inżyniera, technika dentystycznego, brokera i agenta ubezpieczeniowego, maklera, doradcy inwestycyjnego, pielęgniarki i położnej, tłumacza przysięgłego, nauczyciela, diagnosty laboratoryjnego, rzeczoznawcy, psychologa lub urbanisty. Warunkiem skorzystania z oferty jest przedstawienie w Banku BPH dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania wolnego zawodu, np. potwierdzenia wpisu do właściwej izby zawodowej (adwokackiej, lekarskiej, itp.), lub przedstawienie np. legitymacji zawodowej. Ponadto, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające jej prowadzenie. Jako jego uczestnik nie zapłacisz prowizji naliczanej za przyznanie limitu w saldzie debetowym konta. Oferta obowiązuje do 31.12.2011 r.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Oferta kierowana jest dla osób posiadających w banku lub grupie kapitałowej aktywa płynne na poziomie 100.000 zł lub których miesięczne wpływy na rachunek wyniosą minimum 5.000 zł.


Wniosek online Banku BPH

Wniosek online Banku BPH

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim szczegółowe dane dotyczące rodzaju rachunku, karty płatniczej oraz pełnych danych osobowych.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby potwierdzić Twoje dane. Podczas rozmowy telefonicznej ustalacie również termin podpisania umowy rachunku w oddziale, który wskazałeś we wniosku.
 • W oddziale banku zostanie przygotowana umowa o otwarcie rachunku oraz umowa o wydanie karty płatniczej (jeśli o taką wnioskowałeś).
 • Na spotkaniu pracownik banku zweryfikuje poprawność danych z danymi zawartymi w Twoim dowodzie tożsamości. Następnie podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza oraz aktywujący ją numer PIN będą dostarczone pocztą w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny podany we wniosku.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego, internetowego, sms lub wap.


Oddział Banku BPH

Oddział Banku BPH

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku BPH.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to podpisujesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza oraz aktywujący ją numer PIN będą dostarczone pocztą w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny podany we wniosku.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego, internetowego, sms lub wap.