Deutsche Bank - db Konto Oszczędnościowe


Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Konto OszczędnościoweKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 009,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,50  %

Zwróć uwagę

db Konto Oszczędnościowe to bezpłatne, wysokooprocentowane konto oszczędnościowe dostępne w pakiecie z kontem osobistym (dbNet) lub bez. Decydując się na jego otwarcie posiadasz możliwość nieograniczonych, bezpłatnych dopłat do rachunku oraz wypłat środków pieniężnych za pomocą przelewu lub karty płatniczej, bez utraty należnych odsetek.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 12,50 PLN
Podatek - 3,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 9,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,38%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wymaga minimalnej kwoty potrzebnej do otwarcia rachunku oszczędnościowego. 0  PLN
Maksymalna kwota Deutsche Bank nie określa granicy maksymalnej wpłaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Deutsche Bank nie wymaga posiadania konta osobistego. Istnieje jednak możliwość skorzystania z opcji konta z internetowym kontem osobistym dbNET. Wtedy otwierasz Konto Oszczędnościowe dbNET.
Lokata odnawialna TAK Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Gromadzone odsetki co miesiąc powiększają kwotę Twojego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Możesz wypłacić nieograniczoną ilości środków pieniężnych zgromadzonych na koncie oszczędnościowym, dokonując przelewu na dowolny rachunek bankowy. Pierwszy zrealizowany w miesiącu przelewy wewnętrzny jest bezpłatny. Kolejne podobnie jak każdy przelew zewnętrzny to koszt w wysokości 10 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na db Koncie Oszczędnościowym miesięcznie. Podczas wypłaty nie tracisz zgromadzonych do tego czasu odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie za pomocą wypełnionego formularza bankowego dostarczonego do oddziału banku. Wskazany w formularzu pełnomocnik zostaje upoważniony do samodzielnego reprezentowania posiadacza rachunku, w pełnym zakresie prawnym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Masz możliwość wydania dyspozycji na wypadek śmierci w ramach umowy o prowadzenie rachunku. W przypadku ustanowienia więcej niż jednej osoby, na dyspozycji powinieneś określić procentowy stosunek należności każdego z beneficjentów. -
Współwłasność Rachunek wspólny może zostać założony nawet dla kilku osób, które wyrażają zgodę na dysponowanie przez każdego ze współposiadaczy nieograniczoną ilością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Oddział Deutsche Bank

Oddział Deutsche Bank

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Deutsche Banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie db Konta Oszczędnościowego.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi Twojego dowodu osobistego.
 • Jeżeli weryfikacja przebiegła prawidłowo doradca przygotuje umowę.
 • Po zapoznaniu się z treścią umowy i zaakceptowaniu jej warunków przejdziecie do podpisania dwóch jednobrzmiących egzemplarzy.
 • Jeden egzemplarz umowy zostaje dla Ciebie, drugi doradca odeśle do centrali banku w celu jej weryfikacji.
 • Jeśli wszytko jest w porządku, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu podpisania umowy, na podany we wniosku adres korespondencyjny otrzymasz pakiet aktywacyjny wraz z kartą TAN, niezbędny do aktywacji konta.
 • W celu dokonania aktywacji skorzystaj z usługi Teleserwisu, bądź z systemu bankowości elektronicznej dbNET.
 • Jeżeli aktywacja przebiegnie prawidłowo, przy pomocy otrzymanego identyfikatora i ustanowionego hasła, zaloguj się na stronę transakcyjną.
 • Twoje konto staje się aktywne.


Wniosek online Deutsche Banku

Wniosek online Deutsche Banku

 • Załóż Konto Oszczędnościowe db, korzystając z dostępnego wniosku.
 • Wypełnij wniosek uzupełniając niezbędne dane osobowe.
 • W ciągu kilku najbliższych dni, skontaktuje się z Tobą pracownik banku i ustali termin dostarczenia przez kuriera przygotowanych przez bank dokumentów.
 • Podczas spotkania kurier potwierdzi Twoją tożsamość, a następnie w jego obecności podpiszesz przygotowaną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach umowę rachunku.
 • Jeden egzemplarz umowy zostaje dla Ciebie, drugi zostaje dostarczony do centrali banku w celu jej weryfikacji.
 • Jeśli wszytko jest w porządku, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu podpisania umowy, na podany we wniosku adres korespondencyjny otrzymasz pakiet aktywacyjny wraz z kartą TAN, niezbędny do aktywacji konta.
 • W celu dokonania aktywacji skorzystaj z usługi Teleserwisu, bądź z systemu bankowości elektronicznej dbNET.
 • Jeżeli aktywacja przebiegnie prawidłowo, przy pomocy otrzymanego identyfikatora i ustanowionego hasła, zaloguj się na stronę transakcyjną.
 • Twoje konto staje się aktywne.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Załóż Konto Oszczędnościowe dbNET, korzystając z usługi Teleserwis.
 • Podczas rozmowy wraz z operatorem infolinii wypełnisz wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego, na którego podstawie zostanie sporządzona umowa. Jest ona weryfikowana w centrali banku.
 • Jeśli wszytko jest w porządku, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu podpisania umowy, na podany we wniosku adres korespondencyjny otrzymasz pakiet aktywacyjny wraz z kartą TAN, niezbędny do aktywacji konta.
 • W celu dokonania aktywacji skorzystaj z usługi Teleserwisu, bądź z systemu bankowości elektronicznej dbNET.
 • Jeżeli aktywacja przebiegnie prawidłowo, przy pomocy otrzymanego identyfikatora i ustanowionego hasła, zaloguj się na stronę transakcyjną.
 • Twoje konto staje się aktywne.