BZ WBK - Konto 1|2|3


BZ WBK

BZ WBK
Konto 1|2|3Miesięczny koszt prowadzenia konta:
20,00 PLN
Oprocentowanie konta:
2,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto 1|2|3 polecane jest dla osób, które zapewnią miesięczny wpływ na rachunek w wysokości minimalnej 2.000 zł oraz które wykonają kartą płatniczą transakcję na kwotę 500 zł, gdyż po spełnieniu powyższych warunków konto będzie prowadzone bezpłatne. Dodatkowo rachunek przyciąga wysokim moneybackiem nawet do 3% wartości opłacanych rachunków oraz oprocentowaniem środków do 3% w skali roku.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Za prowadzenie rachunku bank nalicza opłatę w wysokości 20 zł. Jeśli miesięczny wpływ na rachunek przekroczy kwotę 2.000 zł rachunek będzie prowadzony bezpłatnie. 20,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna kwota wpływów na rachunek nie jest wymagana. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa BZWBK24 internet dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Usługa BZWBK24 telefon dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa BZWBK24 sms dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
WAP Usługa BZWBK24 wap dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Kody sms stosujesz zamiennie z kodami generowanymi przez token do autoryzacji realizowanych na rachunku operacji. Kod-sms wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Powiadamiające sms-y wysyłane są bezpłatnie w formie maila, pojedynczego sms lub w formie Pakietu Alerty24. 0,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie rachunku osobistego uzależnione jest od wysokości środków ulokowanych na rachunku i wynosi 1% w skali roku dla kwoty do 1.000 zł, 2% w skali roku dla kwoty od 1.000 zł do 2.000 zł, 3% w skali roku dla kwoty od 2.000 zł do 3.000 zł, 0% w skali roku dla kwoty od 3.000 zł. 2,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Usługi bankowości elektronicznej przez internet zapewnia BZWBK24. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Transakcje które realizujesz wymagają autoryzacji przez podanie kodu sms lub kodu generowanego przez token. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny posiadasz dzięki BZWBK24 telefon. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru użytkownika (numer NIK) oraz ustalonego wcześniej 2 cyfrowego numeru PIN dla usługi BZWBK24telefon. TAK
   oddział Do rachunku masz bezpośredni dostęp w każdej placówce Banku BZ WBK. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis BZWBK24 sms. TAK
   WAP Usługa zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 5,00 PLN 0,00 PLN 3,00 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza MasterCard Supri (wydawana również w formie naklejki zbliżeniowej). Miesięczne użytkowanie karty kosztuje 5 zł, jednak jeśli w poprzednim miesiącu dokonałeś kartą transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 500 zł opłata ta nie zostanie naliczona. Karta może zostać objęta ubezpieczeniem za cenę dodatkowych 3 zł miesięcznie.
   Inna 3,00 PLN 0,00 PLN 3,00 PLN 0,00 PLN
Opis W ramach rachunku może zostać wydana na okres 4 lat karta partnerska MasterCard PAYBACK, wydawana również w formie naklejki zbliżeniowej. Miesięczna opłata naliczana za użytkowanie karty wynosi 3 zł. Karta pozwala zbierać punkty w programie lojalnościowym PAYBACK. Za każdą transakcję kartą otrzymujesz punkty według przelicznika 5 zł = 1 punkt. Karta może zostać objęta ubezpieczeniem za cenę dodatkowych 3 zł miesięcznie.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Wyciąg z rachunku w formie eWyciągu udostępniany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg z rachunku wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za zwykły przelew zagraniczny pobierana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 9,5 zł; maksimum 180 zł. -
opłata min - 9,50 PLN
opłata max - 180,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany w placówce BZWBK (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi) kosztuje 8 zł. 8,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Wap Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny złożony w oddziale banku kosztuje 8 zł. 8,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny BZWBK24 telefon jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny BZWBK24 internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew zewnętrzny BZWBK24 sms jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Przelew zewnętrzny BZWBK24 wap jest bezpłatny. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 realizowany jest bezpłatnie, w oddziale banku kosztuje 8 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 realizowany jest bezpłatnie, w oddziale banku kosztuje 8 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Przyjęcie, odwołanie, aktualizacja oraz realizacja zlecenia na rachunek w BZ WBK jest bezpłatna. Bank nie pobiera opłaty w przypadku realizacji zlecenia na rachunek w innym banku za zlecenie stałe. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Usługa polecenie zapłaty jest całkowicie bezpłatna. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w sieci bankomatów BZ WBK oraz Banku PKO BP jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym W bankomatach innych niż BZ WBK prowizja za wypłatę gotówki wynosi 5 zł. W bankomatach sieci Banku Millennium wypłata gotówki kosztuje 1 zł. 5,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą bank nalicza opłatę w wysokości 5 zł. 5,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy udzielny jest na podstawie Twoich miesięcznych dochodów wpływających na rachunek bankowy. Opłata pobierana za przyznanie/odnowienie limitu wynosi 1%, minimum 50 zł. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu kredytowego może stanowić 6-krotności Twoich wpływów na rachunek. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 999 999 999,99 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu jest operacją bezpłatną. Możesz jej dokonać przez internet, sms oraz w bankomacie. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Wypłata gotówki za granicą Wypłata gotówki z bankomatów sieci Allied Irish Banks w Republice Irlandii za granicą realizowana jest bez opłat. Jednak uważaj dodatkowo w przypadku transakcji zagranicznych dokonywanych w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja w wysokości 2,8% za przewalutowanie transakcji. 2,80%
Karta płatnicza Karta płatnicza może zostać objęta ubezpieczeniem, które gwarantuje ochronę ubezpieczeniową przed skutkami następujących zdarzeń: nieuprawnione użycie karty, kradzież gotówki pobranej z bankomatu, gwarancja najniższej ceny - ubezpieczenie przedmiotów zakupionych kartą. Cena za pakiet ubezpieczeń wynosi 3 zł miesięcznie (licząc od trzeciego miesiąca posiadania karty). 3,00 PLN
Nagrody Jako właściciel Konta 1|2|3 opłacając miesięczne zobowiązania przelewem z rachunku otrzymasz zwrot w wysokości 1% wartości opłaty w przypadku uregulowania rachunku za gaz, 2% wartości opłaty w przypadku uregulowania rachunku za prąd i 3% wartości opłaty w przypadku uregulowania rachunku za internet, telewizję i telefon. Łącznie będziesz mógł odzyskać maksymalnie 300 zł. 1,00%

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Stałe miejsce zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wniosek online BZ WBK

Wniosek online BZ WBK

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku aby zweryfikować dane pozostawione we wniosku. Ustalacie również miejsce i termin podpisania umowy.
 • Na ich podstawie w centrali banku sporządzona zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Dokumenty dostarczy do Ciebie kurier na wcześniej ustalone spotkanie. Dla osób, które nie ukończyły 18 lat, podpisanie umowy musi odbyć się w oddziale w obecności pracownika banku.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • W centrali banku dokumenty są ponownie sprawdzane i jeśli wszystko jest w porządku, rachunek zostaje aktywowany.
 • O tym fakcie bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Kartę płatniczą otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.
 • W najbliższym czasie po podpisaniu umowy możesz udać się do oddziału w celu aktywowania usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku BZ WBK.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej, podpiszesz również umowę o wydanie karty.
 • Karta wysyłana jest na Twój adres korespondencyjny wraz z numerem PIN w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.


Kontakt telefoniczny BZ WBK

Kontakt telefoniczny BZ WBK

 • Zamów rozmowę z doradcą korzystając z dostępnego formularza lub zadzwoń na infolinię.
 • W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek.
 • Wybierzesz miejsce podpisania Umowy: w dowolnym oddziale lub pod dowolnym adresem za pośrednictwem kuriera.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • W centrali banku dokumenty są ponownie sprawdzane i jeśli wszystko jest w porządku, rachunek zostaje aktywowany.
 • O tym fakcie bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Kartę płatniczą otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.