Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Alior Bank - MasterCard Platinum


MasterCard Platinum

Alior Bank
MasterCard PlatinumKoszt 12 miesięczny:
135,42 PLN
Okres bez odsetek:
58 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
  • przez internet
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta oferuje najwyższy wśród kart Alior Banku limit, który może sięgać 150.000 zł. Opłata za kartę jest ustalana indywidualnie i może być negocjowana. Zaletą karty jest bogaty zestaw bezpłatnych ubezpieczeń. Transakcje dokonywane w walutach EUR, GBP oraz USD są przeliczane bezpośrednio na PLN – unikasz w ten sposób dodatkowych kosztów związanych z podwójnym przewalutowaniem.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 58 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 58 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie przez bank. Na jego wysokość ma wpływ Twoja zdolność kredytowa. do 150 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 3% aktualnego zadłużenia karty. 3,00 %
Okres ważności karty Karta ważna przez okres 3 lat. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Możesz złożyć wniosek o kartę dodatkową dla każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia. Możesz wskazać aż 9 osób, które będą korzystały z Twojego limitu kredytowego. Opłata za wydanie i roczną obsługę karty to 300 zł. 9 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - platynowa
Typ karty - prestige

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata ustalana indywidualnie. 0,00 PLN
Opłata roczna Opłata ustalana indywidualnie. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Opłata pobierana w formie ustalanej indywidualnie opłaty rocznej. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Brak opłaty miesięcznej za użytkowanie karty. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Wypłatę gotówki w kraju jest operacją bezpłatną 0,00 %
   zagranica Wypłata gotówki za granicą jest bezpłatna. Dodatkowo pobierana jest opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznej spoza strefy EURO w wysokości 2% wartości transakcji. 0,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie aktualnego stanu rachunku karty jest operacją płatną w wysokości 1 zł. 1,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Opłata za przekroczenie limitu karty wynosi 50 zł. 50,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana wysokości przyznanego limitu na karcie jest bezpłatna. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Za nieterminową spłatę kredytu naliczana jest opłata w wysokości 40 zł. 40,00 PLN
Opłata za balance transfer Przeniesienia karty z innego banku możesz dokonać bezpłatnie. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit transakcji realizowanych za pośrednictwem karty jest ograniczony jedynie wysokością limitu przyznanego na karcie. 150 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Możesz określić indywidualny dzienny limit wypłaty gotówki. W przypadku nieokreślenia limitu karty operacje będą autoryzowane do wysokości dostępnego limitu na rachunku karty. 150 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Pakiet Platinum Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenia: pomoc medyczna na terenie RP; pomoc w domu – Home Assistance; pomoc w podróży samochodem – Car Assistance; koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej, ubezpieczenie bagażu podróżnego; NNW; nieuprawnionego użycia karty; gotówki od rozboju; mienia zakupionego za pomocą karty; Pakiet Informacyjny; Pakiet Concierge międzynarodowy; ubezpieczenie „Pierwsza konsultacja prawna” oraz „Powtórna opinia medyczna”.
Ubezpieczenie na życie Zakresem ubezpieczenia objęty jest zgon ubezpieczonego i całkowita trwała niezdolność do pracy lub trwałe inwalidztwo wskutek NW.
Ubezpieczenie od utraty pracy Przedmiotem ubezpieczenia są: w ubezpieczeniu utraty pracy - następstwa utraty pracy oraz w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy - czasowa niezdolność do pracy spowodowana nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; powodujące niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązków spłaty salda zadłużenia karty kredytowej.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online TAK Do rachunku karty masz całodobowy dostęp poprzez system bankowości internetowej.
Kredyt ratalny NIE Brak.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Tak.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona jest w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Bezpłatnie zmianę numeru PIN możesz dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej lub konsultanta infolinii. Za zmianę PIN w bankomacie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie kodu PIN następuje automatycznie w następnym dniu. Możesz jej dokonać również za pośrednictwem konsultanta infolinii. Usługa jest bezpłatna. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewu z rachunku karty możesz dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej, mobilnej, konsultanta infolinii lub w oddziale. Przelew traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa. Opłata w każdym z powyższych przypadków wynosi 5% kwoty przelewu, minimum 10 zł. 10,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Usługa niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Usługa niedostępna. -
Usługa dodatkowa TAK Serwis Concierge międzynarodowy. 0,00 PLN

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Waluta rozliczeniowa W przypadku płatności kartą w dolarach, euro bądź funtach brytyjskich, Twoja transakcja zostanie przewalutowana na złote po kursie banku. Jeśli dokonasz kartą transakcji w innej walucie niż wcześniej wymienione, wówczas dokonywane jest przewalutowanie najpierw na dolary według kursu MasterCard, a następnie na złote.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
  • Minimalny dochód netto uprawniający do ubiegania się o kartę kredytową wynosi 7.000 zł.


Oddział Alior Banku

Oddział Alior Banku

  • Odwiedź dowolny oddział Alior Banku.
  • Po określeniu Twojej zdolności kredytowej, pracownik oddziału przedstawi ofertę banku. Jeśli będziesz nią zainteresowany, podpiszesz umowę karty kredytowej.
  • Możesz otrzymać kartę wraz z numerem PIN w trakcie wizyty w oddziale. Karta taka nie jest w pełni spersonalizowana (na karcie nie ma wytłoczonego Twojego imienia i nazwiska), a okres ważności karty wynosi 1 rok. Czas oczekiwania na kartę spersonalizowaną wynosi do 14 dni roboczych. Wysyłana jest ona listem poleconym; osobną przesyłką otrzymujesz numer PIN do karty.
  • Kartę aktywujesz w oddziale, w systemie bankowości internetowej, przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Alior Banku.