Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Credit Agricole - VISA Leroy Merlin


VISA Leroy Merlin

Credit Agricole
VISA Leroy Merlin


Koszt 12 miesięczny:
165,42 PLN
Okres bez odsetek:
54 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
  • przez centrum telefoniczne Banku
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia

Zwróć uwagę

Dla posiadaczy karty organizowane są specjalne akcje, dzięki którym możesz skorzystać na terenie sklepu Leroy Merlin np. z kredytu ratalnego o obniżonym oprocentowaniu a nawet z kredytu darmowego 0%. Informacje o aktualnych akcjach dostępne są zawsze w Punkcie Obsługi Klienta na terenie sklepów Leroy Merlin.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Bank ustala limit karty indywidualnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Wymagany minimalny dochód netto 450 zł miesięcznie. do 10 000,00 PLN
Minimalna spłata Minimalna wymagana spłata to 5% od kwoty zadłużenia, minimum 20 zł. W przypadku, gdy kwota całkowitego zadłużenia na rachunku jest mniejsza lub równa 10 zł, należność nie jest wymagana w danym okresie rozliczeniowym. 5,00 %
Okres ważności karty Karta ważna 3 lata po czym zostaje automatycznie odnowiona na kolejny okres. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Kartę dodatkową bank wydaje dla dowolnie wybranej przez Ciebie osoby. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 20 zł. 1 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - partnerska

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty wynosi 30 zł. 30,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna w wysokości 30 zł, pobierana jest w 2 i 3 roku użytkowania karty - w pierwszym roku opłata roczna zostaje pobrana w formie opłaty za wydanie. Opłata roczna nie jest pobierana jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, wykonanych kartą zaksięgowanych na rachunku w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest równa lub większa kwocie 6.000 zł. 30,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Po upływie terminu ważności karty bank może wznowić kartę tj. wydać kartę z kolejnym okresem ważności (jeśli sam z niej nie zrezygnujesz to bank automatycznie wyśle na Twój adres nową kartę kredytową). Opłata za wznowienie karty pobierana jest wysokości 30 zł. 30,00 PLN
Opłata miesięczna Brak. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata w wysokości 5% wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł pobierana przy wypłacie gotówki z dowolnego bankomatu na terenie całego kraju. 5,00 %
   zagranica Za granicą opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5% od wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł. Dodatkowo w przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR bank pobiera opłatę za przewalutowanie w wysokości 3% wartości transakcji. 5,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda dostępne bezpłatnie przez infolinie banku lub w bankomacie BZ WBK 24 co kosztuje 1 zł. Dostępne jest również sporządzenie mini-wyciągu w bankomacie za co bank pobiera opłatę 2,5 zł. 1,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Za przekroczenie przyznanego limitu na karcie, bank pobiera opłatę w wysokości 10% kwoty przekroczenia, minimum 30 zł. 10,00 %
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana wysokości przyznanego limitu kredytowego kosztuje 15 zł. 15,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak dodatkowej opłaty ale zapłacisz karne odsetki od przeterminowanego kapitału, które obliczane są według stopy stanowiącej równowartość czterokrotności bieżącej stopy kredytu lombardowego NBP. Dodatkowo telefoniczne upomnienie związane z nieterminową spłatą kredytu kosztuje 15 zł, korespondencja 15 zł, wyjazd interwencyjny 100 zł. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków stanowi wysokość przyznanego limitu na karcie. 10 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Limit dziennych wypłat gotówkowych nie może przekroczyć wysokości limitu kredytowego. 10 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Pakiet podstawowy Chroni od konieczności spłaty zadłużenia w takich przypadkach jak utrata pracy, trwała lub całkowita niezdolność do pracy czy śmierć. Koszt ubezpieczenia to 0,49% (składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu). 0,49 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak, nie musi to być z rachunku w Credit Agricole.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online NIE Do rachunku karty mamy dostęp tylko przez infolinię banku lub w oddziale.
Kredyt ratalny TAK Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za zakupy dokonane w Leroy Merlin na maksymalnie 10 rat, które doliczane są do zadłużenia karty jako transakcje bezgotówkowe.
Karta wypukła NIE Karta płaska.
Możliwość płacenia w internecie TAK Kartą można płacić przez internet.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa NIE Brak zabezpieczenia w postaci chip. -
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia zdjęcia na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna w bankomatach sieci BZ WBK 24. Opłata w wysokości 8 zł. 8,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie kodu PIN w BOK Accord, zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia wiąże się z opłata w wysokości 4 zł. W przypadku konieczności przesłania nowego numeru PIN kwota ta wynosi 10 zł. 4,00 PLN
Przelewy z karty TAK Brak możliwości dokonania przelewu z karty kredytowej online. Jeśli dokonujesz płatności z rachunku karty za rachunki w ramach opcji Twoje Rachunki za pomocą infolinii banku lub w placówce (takie operacje są traktowane jako transakcje bezgotówkowe) to operacje takie są bezpłatne. Wypłata środków z rachunku w formie przelewu (traktowana jako transakcja gotówkowa) kosztuje 5% kwoty, minimum 12,9 zł. 12,90 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Opcja niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Opcja niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska Leroy Merlin Leroy Merlin i firma Accord.
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Kupon pierwszego zakupu Kupon umożliwia natychmiastowe skorzystanie z przyznanego limitu na karcie do kwoty przyznanego limitu kredytowego. Wydawany jest na podstawie podpisanej umowy oraz oświadczenia posiadacza rachunku kredytowego, który chce skorzystać z kuponu. Upoważnia do wykonania jednej transakcji za zakupy dokonane w Leroy Merlin w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy o kartę - nie dłużej niż do momentu aktywowania karty. Przy zakupach należy przedstawić kupon i dokument tożsamości pracownikowi Leroy Merlin oraz złożyć deklarację na jedną z dostępnych w danym dniu opcji spłaty. Następnie należy podpisać potwierdzenie wykonania transakcji.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Minimalny wymagany dochód netto 450 zł.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski.
  • Wnioskowanie o kartę dostępne wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta Lukas Banku na terenie hipermarketów Leroy Merlin.


Wniosek o kartę w hipermarkecie Leroy Merlin

Wniosek o kartę w hipermarkecie Leroy Merlin

  • Udaj się do Punktu Obsługi Klienta na terenie dowolnego sklepu partnera banku w celu wypełnienia, wspólnie z doradcą, umowy i wniosku o kartę.
  • W większości przypadków decyzja w sprawie karty jest podejmowana w przeciągu kilkudziesięciu minut, rzadko czas ten wydłuża się do 24 lub 48 godzin. Zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymujesz papierową promesę, z którą od razu możesz udać się na zakupy. Nie musisz więc czekać na przesłanie plastikowej karty.
  • Kartę kredytową i przypisany do niej numer PIN otrzymujesz w dwóch osobnych przesyłkach, w terminie do 21 dni od dnia podpisania przez Ciebie umowy.
  • Kartę aktywujesz przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Credit Agricole.